Vårdval rehab
Idrotts- och motionsrelaterade skador

Fungeras fysioterapeuter bedömer och behandlar akuta skador och överbelastningsbesvär, samt utför pre- och postoperativ rehabilitering.
Vi är vidareutbildade inom axel-, höft-, knä- och fotproblematik.


GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING