Om oss

Fungera är ett rehabiliteringsföretag med stora, ljusa lokaler i
centrala Göteborg. Vår idé är att erbjuda människor god vård till
ökat välbefinnande. Det gör vi med glädje, kompetens, närvaro
och genuint människointresse.

Fungera startades i februari 2003. Vi arbetade då med rehabilitering
och läkarvård för både privatpersoner och företag. Från och med
år 2015 tar företaget ett nytt kliv – in i Vårdval Rehab. Det innebär
att vi nu helt inriktar oss på rehabilitering av privatpersoner.

Vi arbetar efter vår vision Rehab Med Omtanke. Vår främsta
gemensamma länk är att vi tycker om att möta människor och att
lära av varandra. Det bidrar till att det finns starka krafter till en
ständig utvecklingsprocess och möjlighet att erbjuda god vård
till alla som söker sig till oss.


GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING