Vårdval rehab
Gruppbehandlingar

Grundkurs Stresshantering
Kursen lämpar sig för personer som lider av psykisk ohälsa till följd av stressrelaterade symtom. Syftet är att få en teoretisk bakgrund till stressfysiologin samt en förståelse till sambandet mellan kognitiva, fysiologiska och känslomässiga reaktioner på stress. Deltagarna får lära sig egna verktyg för avslappningsträning muskulärt och mentalt. Utbildningen består av sju tillfällen à 60 minuter med både teori och praktisk avslappningsträning i sittande eller liggande. Hemuppgifter delas ut kontinuerligt under kursen.

Mindfulness
Kursen lämpar sig för personer med stressrelaterade besvär såsom oro, ångest, kronisk smärta och sömnstörningar. Syftet är att hitta en stressreducerande metod genom ett förhållningssätt till livet där man är närvarande i nuet och uppmärksammar sina upplevelser utan att ändra, döma eller kritisera. Utbildningen består av åtta tillfällen à 90 minuter med både teori och praktisk träning. Hemuppgifter delas ut kontinuerligt under kursen.

MediYoga
Kursen lämpar sig för personer med stressrelaterade besvär såsom oro, ångest, depression, kronisk smärta och sömnstörningar. Syftet är att få teori kring stressfysiologi, MediYoga och andningen samt ta del av dess effekter på kroppen vid stressrelaterade besvär. Utbildningen består av 6 tillfällen à 75 minuter med en teoridel och praktisk träning av MediYoga och andningsmeditation. I kursen ingår ett MediYoga-pass för hemträning.

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING