Vårdval rehab
Stressrelaterade och psykosomatiska besvär

Fungeras fysioterapeuter har lång erfarenhet av rehabilitering vid smärtproblematik och stressrelaterade besvär, såsom utmattningssyndrom, sömnproblem och oro/ångest. Dessutom finns specialistkunskap kring migrän, huvudvärk av spänningstyp, tinnitus och yrsel. Vi har även grundkurser i stresshantering. Här möter du:

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING