Vårdval rehab
Led/nack och ryggbesvär

Smärttillstånd och funktionsnedsättningar i leder, nacke och rygg kan ha många orsaker. Det mesta går att påverka i positiv riktning, med rätt rehabilitering. OMT3-examen finns bland personalen. Fungeras fysioterapeuter kan hjälpa dig med bedömning, behandling och rehabilitering:

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING