Om oss
Våra lokaler

Namnet Gullbergs Strandgata kommer ursprungligen från "Gullberget", där Skansen Lejonet nu ligger. Berget var befäst redan för 800 år sedan och viktigt för Västsveriges försvar. T ex lyckades kommendanten Mårten Krakow och hans hjältemodiga hustru Emerentia försvara fästningen från anfallande danskar år 1612.

Området mellan berget och älven var sankt och vassbevuxet. Gullbergs vass dikades i mitten av 1800-talet ut och torrlades. Göteborg fick på detta sätt 200 tunnland ny yta. Här byggdes det lagerbyggnader och liknande i anslutning till hamnen och Gullbergs Strand, där det lossades kol, trä och styckegods.

Så gick ett århundrade till. I mitten av 1980-talet uppfördes här kontorsbyggnader, t ex Kvarteret Kromet, med sina kupade, rostfria fasader. Och det är just här som vi nu har våra nya lokaler, ombyggda för vår verksamhet av Vasakronan år 2014.
Tillgänglighetsdatabasen (TD) är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till invånare och besökare om fysisk tillgänglighet i vardagen. TD – ägs, drivs och utvecklas av Västra Götalandsregionen.

Gå till Tillgänglighetsdatabasen
GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING