Välkommen till Fungera!

Fungera – Rehab med omtanke
Fungera är ett hälsoföretag i centrala Göteborg. Vi erbjuder god vård för att du ska nå ökat välbefinnande. Detta gör vi med glädje, omtanke, kompetens och genuint människointresse.

Hur kan vi hjälpa dig?
Hos oss arbetar 12 fysioterapeuter, (sjukgymnaster) och 1 arbetsterapeut.
Fysioterapeuterna kan hjälpa dig som behöver rehabilitering efter en olycka, idrottsskada, eller som har andra problem med leder, muskler och smärta. De kan handleda i träning eller behandla med akupunktur, McKenzie, BOA, OMT, Medicinsk laser och TENS. Fysioterapeuterna är även väl utbildade i psykisk ohälsa och behandlar stressrelaterade symptom såsom oro, ångest och sömnbesvär, både individuellt och i grupp. Gruppbehandlingar finns inom Mindfulness, MediYoga och stresshantering. Terapeuterna är vana vid att möta alla åldrar och arbetar gärna med barn och ungdomar, där också motoriska bedömningar kan göras vid behov.

Ditt fria val!
Fungera ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att det är patientens fria val som gäller. Du kontaktar den rehabenhet du vill gå till, ingen remiss behövs. Rehabenheterna ska erbjuda kontakt via telefon samma vardag som patienten söker och erbjuda tid för bedömning inom 7 dagar. Ett besök på rehabenheten kostar 100 kr i patientavgift och ingår i högkostnadsskyddet. Rehabenheten har även hjälpmedelsförråd och förskriver hjälpmedel.
VD Victoria Fogelblad
031-61 40 80
info@fungera.info
 
aktuellt

bokning online

1177_vardguiden

Vgr rehabilitering

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING