Vårdval rehab
Barn och ungdom

Barnfysioterapeuten undersöker, bedömer, testar och behandlar barn och ungdomar som behöver komma igång med rehabilitering, fysisk aktivitet och träning, på grund av utvecklingsrelaterade funktionsproblem, motoriska svårigheter, inaktivitet och andra orsaker.

Fungeras barnfysioterapeuter har god och bred kompetens inom pediatrisk fysioterapi och lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i alla åldrar.

Exempel på diagnoser en barnfysioterapeut behandlar är:
Motoriska funktionsnedsättningar, utvecklingsförsening, neurologiska sjukdomar, ortopediska besvär från rörelse- och stödjeorganen, idrottsskador, trauma, rygg- och nackbesvär, skolios, frakturer, tågång, plattfot.
Psykosomatiska besvär och smärta, spänningshuvudvärk, migrän, övervikt, ätstörningar, hypermobilitetssyndrom, Ehlers Danlos Syndrom (EDS), Obesitas, Congenital Muskulär Torticollis (CMT), skallasymmetri, neuropsykiatriska diagnoser som Aspergers syndrom, autism, ADHD, DCD.
Andningsrelaterade sjukdomar Vocal Cord Dysfunction (VCD), astma och andra medfödda sjukdomar.

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING