Gullbergs Strandgata Avstängd genomfart

Gullbergs Strandgata
Avstängd genomfart för biltrafik
2017-11-06 – 2017-12-11
I området kring Gullbergs Strandgata pågår många byggprojekt samtidigt. De åtgärder som Hisingsbron utför nu under hösten 2017 är grundläggningsarbeten som säkerställer att kommande stadsutveckling i centralenområdet ska fungera.
Den 6 november stänger projekt Hisingsbron av genomfarten vid Gullbergs Strandgata för att säkerställa arbetsmiljön vid ledningsomläggning. Biltrafiken kommer inte att komma förbi vid arbetsområdet för Hisingsbron. Gång- och cykelbana leds om för framkomlighet. Kollektivtrafiken för buss 59 kör som vanligt.
För frågor eller synpunkter: Patrik van Meer samordnande byggledare Hisingsbron, telefon 0703-501120
Mera information: Trafiken.nu/goteborg eller facebook.com/goteborgsstad

   

Gullbergs Strandgata Avstängd genomfart
Ändrade öppetförhållanden fredag 17 november!
Miljöpolicy
Bolagsinformation
Tillgänglighetsdatabasen

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING