Götatunneln enkelriktas 25juni - dec 2018

Det har knappast undgått någon att Göteborgs stad just nu växer som bara den. Det planeras för 1 000 miljarder i investeringar i infrastruktur och byggande fram till 2035. Staden har som mål att vara en attraktiv stad även under
byggtiden och vill skapa bästa möjliga förutsättningar för alla inblandade under perioden av förändring.

Här ger vi en sammanfattning av senaste informationen från
Trafikkontoret.

GÖTATUNNELNS ENKELRIKTNING
Götatunneln enkelriktas, 25 juni - dec 2018

Vad innebär detta?
Den 25 juni och ett halvår framåt kommer den åtgärd som medför mest störningar i trafiken under utbyggnaden av västlänken ske. Götatunneln stänger i riktning mot centrum. Det innebär att ca 30 000 fordon per dygn i östlig riktning, från Järntorget till Gullbergsmotet, måste hitta en annan väg.

Varför enkelriktas trafiken?
Tunneln behöver förstärkas för att kunna genomföra den planerade stadsutvecklingen i området. Projekten Västlänken, Hisingsboron och nedsäkningen av E45:an genomför sina arbeten när det inte går trafik i tunneln.

Vad betyder det för dig?
Det blir nu viktigare att planera sin resa i och mot centrum. Nedan finns ett antal länkar som kan vara till hjälp vid din reseplanering.

Vill du veta mer?

# För mer information om Götatunnelns enkelriktning:
www.trafikgoteborg.se
Här kan du även hitta en rad tjänster som gör planeringen av resan enklare.

# Länk till informationsfilm: https://youtu.be/3k8KOooqDak

# För realtidsinformation:
Ladda ner appen Trafiken.nu till telefonen och lägg in det område du vill ha trafikinformation om. Eller gå in på www.trafiken.nu

På trafiken.nu kan du också anmäla dig för att få nyhetsbrevet Veckans trafik.

# För information om Västlänkens arbeten:
www.trafkverket.se/Vastlanken
   

Sommar Öppettider!
Götatunneln enkelriktas 25juni - dec 2018
Miljöpolicy
Bolagsinformation
Tillgänglighetsdatabasen

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING