Bolagsinformation

Fungera Göteborg AB 556632-6095 ägs av:

Barbro Källén - leg Fysioterapeut
Carina Heder - leg Fysioterapeut
Elisabeth Jansson - leg Fysioterapeut
Helena Engberg - leg Fysioterapeut
Helena Forsén - leg Fysioterapeut
Ingrid Nilsson - leg Fysioterapeut
Lena Hallin - leg Fysioterapeut
Monica Reimelid - Medicinsk sekreterare
Sofia Fridén - leg Fysioterapeut
Victoria Fogelblad - leg Fysioterapeut/VD

Alla ägare arbetar och är anställda i bolaget. Vi har ett utarbetat ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 och är miljödiplomerade inom VGR. Ledningssystemet gör att företagets kvalitetsarbete ständigt pågår och följs upp bland annat genom patientundersökningar som görs inom Vårdval Rehab och redovisas via 1177 vårdguiden. Vi registrerar även i BOA-registret.

För information om vilka yrkeskategorier och specialistkompetenser som finns tillgängliga, se flik vårdval rehab och om oss. Kollektivavtal för samtliga medarbetare är tecknat genom Vårdföretagarna.


För mer information om bolaget såsom tex ekonomi och styrelse se
http://www.allabolag.se/5566326095/FUNGERA_Goteborg_AB   

Sommar Öppettider!
Götatunneln enkelriktas 25juni - dec 2018
Miljöpolicy
Bolagsinformation
Tillgänglighetsdatabasen

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING