Miljöpolicy

Vi arbetar för en långsiktig miljö som främjar människors hälsa. Miljöarbetet syftar till att utveckla verksamhetens dagliga arbetsrutiner med så liten miljöbelastning som möjligt. På så sätt blir miljöarbetet en naturlig del i vår vardag.
Vi ska följa de lagar och myndighetskrav som är relevanta för den verksamhet vi bedriver samt bidra till att miljöarbete även bedrivs utanför för vår verksamhet.
Genom att gemensamt arbeta för följande miljömål vill vi förebygga och minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan:

• Minska användningen av miljöbelastande produkter

• Ta hänsyn till miljöpåverkan vid beslut

• Välja klimatsmart vid transporter

• Ha en låg elförbrukning

• Utbilda och öka medvetenhet hos våra medarbetare för en långsiktig och hållbar miljö


Victoria Fogelblad
VD, Fungera Göteborg AB
   

Sommar Öppettider!
Götatunneln enkelriktas 25juni - dec 2018
Miljöpolicy
Bolagsinformation
Tillgänglighetsdatabasen

GULLBERGS STRANDGATA 6, 411 04 GÖTEBORG VÄGBESKRIVNING